top of page
Logo_Hlavní bez pozadí.png

Účelem "hnutí biotic" je pěstování s ohledem na okolní přírodu, faunu a flóru
Je to návrat ke kořenům za použití moderních metod a jeden z nejlepších způsobů, jak zmírnit, potažmo zastavit, závislost na používání chemických látek v zemědělské výrobě, neznečišťovat spodní vody a zároveň udržet biodiverzitu, chránit včely a v okolí žijící zvířata.

 
Umělá hnojiva a pesticidy (herbicidy, fungicidy...) jsou nahrazena těmi přírodními.
Příkladem je hnojení zbytkovým organickým materiálem obohaceným o rýži s ušlechtilou plísní vypeštovanou v laboratoři, která eliminuje množství hlístic v půdě, což chrání kořenový systém rostliny, která pak zůstane zdravá a odolnější vůči škůdcům, takže nepotřebuje insekticidy, jenž zabíjí i včely a hmyz, který je potravou pro ptáky. 

Tento systém udržuje výnosy, má větší účinnost využití vody, podporuje rozkvět
ekosystému a chrání hmyz, půdní mikroby a koloběh uhlíku
.

Používá jej například náš partner - cukrovar Taboga v Kostarice, který má vlastní vývojový program a laboratoř uprostřed třtinových polí, ve kterých zároveň monitoruje divokou zvěř a dává jí životní prostor vytvořením zalesněných remízků a "ostrovů života". 

Další z našich partnerů, cukrovar Valdez v Ekvádoru, investoval do projektu "Rebird", kdy na svých plantážích cukrové třtiny vytvořili ptačí rezervace, což přispělo ke zlepšení životního prostředí, obohacení půdy a omezení hnojiv a pesticidů na minimum.

bottom of page